Hải Trần

Blog cá nhân chia sẻ về cuộc sống gia đình, kinh nghiệm Copywriter & cảm xúc thường ngày.

Nghề cò đất: Dễ làm nhưng khó "ăn"

Một ngôi nhà được rao bán, hàng trăm người dù đang làm trong lĩnh vực nào cũng bỗng dưng trở thành cò đất. Điều này khiến mình nghĩ: Lẽ nào nghề cò đất đơn giản như thế? Và ai cũng có thể làm hay sao?