Hải Trần

Blog cá nhân chia sẻ về cuộc sống gia đình, kinh nghiệm Copywriter & cảm xúc thường ngày.

Phân biệt sổ đỏ và sổ hồng, hiểu sao cho đúng?

Về cơ bản, sổ đỏ và sổ hồng không phải là tên gọi chính thức được pháp luật quy định. Thực tế, đây chỉ là do người dân tự đặt theo màu sắc của 2 loại giấy tờ chứng nhận về nhà đất. Làm sao để phân biệt sổ đỏ và sổ hồng thì không phải ai cũng nắm được.

Phân biệt sổ đỏ và sổ hồng 1

Phân biệt sổ đỏ và sổ hồng đơn giản nhất

Để phân biệt được hai loại sổ này thì trước hết chúng ta cần biết khái niệm sổ đỏ là gì và sổ hồng là gì.

Sổ đỏ là gì?

Là mẫu “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. Sổ này có bìa màu đỏ với nội dung ghi nhận về quyền sử dụng đất. Các loại đất được cấp sổ đỏ bao gồm: Đất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối, làm nhà ở thuộc nông thôn.

Sổ đỏ thường được cấp cho hộ gia đình, vì vậy khi làm thủ tục chuyển nhượng hoặc thực hiện giao dịch dân sự có liên quan tới quyền sử dụng đất thì phải có đầy đủ chữ ký của thành viên từ 18 tuổi trở lên trong sổ hộ khẩu.

Sổ hồng là gì?

Là mẫu “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở” do Bộ Xây dựng ban hành. Sổ có bìa màu hồng với nội dung ghi nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu đất ở được cấp cho chủ sở hữu.

Trong đó ghi rõ về việc sử dụng đất ở thuộc sử dụng chung hay riêng, cấp cho nhà riêng đất hoặc nhà chung đất. Đặc biệt về quyền sử dụng đất ở gồm về số thửa, số tờ bản đồ, diện tích, loại đất, thời hạn sử dụng và quyền sở hữu đất ở gồm diện tích xây dựng, số tầng, kết cấu nhà, diện tích phần sử dụng chung và riêng.

Phân biệt sổ đỏ và sổ hồng 2

Phân biệt sổ đỏ và sổ hồng

Có thể phân biệt sổ đỏ và sổ hồng dựa theo những chi tiết như sau:

  • Cơ quan ban hành: Một loại sổ là do Bộ Xây dựng ban hành và một loại là do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.
  • Đặc điểm nhận biết: Một loại sổ có bìa màu đỏ, một loại bìa màu hồng.
  • Tên gọi: Sổ hồng có ghi “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất”. Ngược lại, sổ đỏ ghi “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”.
  • Ý nghĩa:

+) Sổ hồng được cấp cho chủ sở hữu theo quy định tại Nghị định số 60-CP ban hành ngày 5/7/1994 của Chính phủ về quyền sử dụng nhà ở và quyền sử dụng đất tại đô thị. Nếu chủ sở hữu nhà ở đồng thời là chủ sử dụng đất ở, sở hữu căn hộ trong nhà chung cư thì được cấp giấy chứng nhận là “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở”. Với trường hợp chủ sở hữu nhà ở không đồng thời là chủ sở hữu đất ở thì cấp “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở”.

+) Sổ đỏ được cấp cho người sử dụng đất để bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất.

Phân biệt sổ đỏ và sổ hồng 3

Sổ đỏ và sổ hồng, hiểu sao cho đúng?

Trên thực tế, theo Nghị định 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 10/12/2009 đã quy định thống nhất sổ đỏ và sổ hồng thành một loại giấy chung có tên gọi là “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”, do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

Trong đó, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đã được cấp trước ngày 10/12/2009 vẫn có giá trị pháp lý và không cần phải đổi sang mẫu Giấy chứng nhận mới.

Đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 10/12/2009 nếu có nhu cầu thì có thể đổi được sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định.

Từ đó có thể hiểu dù là sổ đỏ hay sổ hồng thì cũng đều là chứng thư có giá trị pháp lý khẳng định quyền sử dụng sở hữu hợp pháp nhà đất.

Xem thêm: